Product added to basket

Bæredygtighed 

Når man arbejder med fødevarer ligger ansvaret for natur og omgivelser ikke fjernt. Passer vi ikke på bier, blomster, jord og grundvand, så fjerner vi grundlaget for egen virksomhed. 

Vores tilgang til bæredygtighed starter i selve kernen med selve produktet, dernæst emballagen omkring og til sidst hele virksomheden. 

Ren økologi og fair handel

Siden 2018 har alle Summerbird produkter været økologiske. Rene råvarer fri for sprøjtemidler og dyrket med respekt for naturen.  

Vi udvælger nøje de bønder hvorfra vi køber råvaren. Handler direkte uden mellemmænd for at sikre bønderne en fair pris. Støtter den lokale skole og engagerer os i lokalsamfundet. 

Sporbarheden fra bonde til risteri.

Produkt

Madspild

Mål: 80% reduktion af spild i produktionsled 2020 status: 56%

Økologi

100% Alle produkter er økologiske

Fair pris og Fair samarbejde

Direkte indkøb fra bonden uden fordyrende mellemled.

 

Bæredygtighed

Summerbird Organic sætter en ære i at producere chokolade af høj kvalitet. Men vi sætter også en ære i at gøre det på en ansvarlig måde med respekt for natur og mennesker. Derfor har alle vores produkter været økologiske siden 2014.

Og derfor har vi også i flere år arbejdet med at gøre vores produktion af chokolade stadig mere bæredygtig. Vi ønsker at efterlade et positivt aftryk på verden omkring os. Det ved vi, kræver konstant opmærksomhed.

Vi har haft og har fortsat fokus på de områder, hvor vores miljøaftryk kan forbedres. Nogle af områderne er defineret i FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling. Det er:

Mål 12.3 Inden 2030 skal fødevaretab i produktions- og forsyningskæder, herunder tab af afgrøder efter høst, reduceres.
Mål 12.5 Inden 2030 skal affaldsmængden væsentligt reduceres gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug.

Begge disse mål er centrale for vores arbejde med bæredygtighed og indgår også i vores to overordnede fokusområder:

a) Miljøforbedringer i produktionen
b) Miljøforbedringer i emballager

I løbet af 2020 vil vi sætte konkrete mål for vores indsatser både i forhold til FN’s Verdensmål, 12.3 og 12.5, men også for vores øvrige bæredygtige indsatser.

Vi har valgt at dele vores arbejde med bæredygtighed med vores omverden og vi vil løbende fortælle om vores mål, indsatser og fremskridt.

 

Vores aftryk i hele værdikæden

Vi har kortlagt vores indsatser i forhold til værdikæden for at få overblik over, hvad vi allerede har gjort og hvor vi med fordel kan sætte ind. Se figuren nedenfor.

 

Figuren viser Summerbird Organics værdikæde. De grønne cirkler viser de områder vi allerede har arbejdet med og de røde er nye tiltag.

 

a) Miljøforbedringer i produktionen

Summerbird Organic har igennem flere år arbejdet med at indføre bæredygtige løsninger i vores produktion.

Råvare og produktionsspild
• Vi har over de seneste år reduceret råvare- og produktionsspild med 52 %, og vi fortsætter med at finde flere nye løsninger.
• Det råvarespild vi har, inklusive kakaoskaller, bliver til fjernvarme på Fynsværket.

Energibesparelser
• Vi udfører løbende energibesparende tiltag og får det samlede energiforbrug screenet jævnligt af eksterne specialister. Udledningen af CO2 fra vores produktion i Assens er klimakompenseret ved en investering i nye solcelleprojekter.
• Vi fortsætter med at undersøge muligheder for at udnytte vores energi mere effektivt. Blandt andet ved konstant at se på muligheder for at optimere produktionsprocessen.

Genbrug og genanvendelse
• Når vi bliver nødt til at smide noget ud i vores produktionsproces, går vores plastik, glas og pap til genbrug.
• Alle Summerbird Organics støbeforme er fremstillet af 80 % genbrugsplast. Vi arbejder på at øge denne andel for at nå 85 % i 2020.

 

b) Miljøforbedringer i vores emballager

Vores emballager er det store fokuspunkt lige nu. Vi har indledningsvis valgt at holde vores fokus på genbrugstanken og ikke indføre biobaserede og bionedbrydelige plastemballage. Årsagen til dette er, at der ikke er en entydig fordel i at anvende bioplast. Derfor vælger vi at afvente EU-standarder og forskning i bæredygtig produktion samt bortskaffelse af bioemballager.

Genbrug og genanvendelse
• En stor del af Summerbirds salg er gaver og vores chokolader indpakket som sådan. Alle emballager kan gå til genbrug i den nuværende affaldshåndtering. Derfor er vi i gang med at udarbejde en sorteringsvejledning, som viser, hvorledes vores emballager kan bortskaffes, så de indgår i genbrugscirklen igen. Denne vejledning kommer til at ligge på vores hjemmeside.
• Al yder- og forsendelsesemballage er fremstillet af 71-100 % genbrugspap alt efter krav til emballagens bæreevne. Alle indlæg er fremstillet af 80 % genbrugsplast.
• En del af vores gaveæsker er tænkt til at blive genanvendt hos forbrugerne – fx vores sølv-æg til påske og chiffonniere-julekalenderen til jul.

I vores fremadrettede arbejde med design emballageløsninger vil vi implementere den cirkulære tankegang, hvor genanvendelse hos forbrugeren samt bortskaffelse til genbrug vil være altafgørende.

Vores næste skridt på dette område er definition af konkrete mål i 2020 og fastlæggelse af hvilke skridt, der skal føre os dertil.


Bæredygtige materialer
• Al yder- og forsendelsesemballage og størstedelen af vores gaveæsker leveres af FSC certificerede leverandører.
• Vores folier er lavet af nyt plast af fødevaremæssige hensyn og vi sørger for, at folien er så tynd som overhovedet muligt af hensyn til miljøet. Vores glas er lavet af nyt glas af hensyn til den klare farve.

Vi fortsætter forbedringsarbejdet med alle vores emballagetyper. Blandt andet er et mål at al træbaseret emballage er FSC certificeret i 2020.

En brik i det store spil

Bæredygtighed er et globalt projekt og vi vil gerne bidrage fokuseret sammen med vores leverandørers, kunders og den øvrige verdens hjælp.

Vi har lagt ud med at gøre en indsats, der hvor vi kan og hvor det giver mest mening. I al beskedenhed kan vi konstatere, at vi er nået langt allerede.
Vores ambition for fremtiden er at følge internationale standarder for opgørelse og rapportering om bæredygtighed og anvende principper som fx væsentlighed, troværdighed og akkuratesse, men også de værdier vores egen virksomhed bygger på; enkelhed, æstetik, ydmyghed og gennemsigtighed. Det vil vi gøre for sikre en ambitiøs målsætning samt gennemsigtighed og relevans. Det skylder vi både vores medarbejdere, kunder og andre interessenter.
Vi glæder os til at holde jer opdateret på vores arbejde med chokolade og bæredygtighed.

 

Med venlig hilsen
Summerbird Organic